Søndag den 6. maj 2018

Forårstur til Roskilde

Forårsturen går denne gang til Roskilde.

Her starter oplevelserne med en byvandring. Roskilde var Danmarks første hovedstad og magtcentrum for både konge og kirke i middelalderen. Sporene fra Roskildes storhedstid ses tydeligt overalt i bybilledet. Oplev byens voldsomme udvikling fra vikingekongen Harald Blåtands grundlæggelse af en trækirke, til det endnu foretrukne hvilested for de kongelige, Roskilde Domkirke.

Få indblik i byens placering mod fjorden, størrelsen på et nordeuropæisk centralpunkt og betydningen af Roskildes mange kilder. Hør om alt fra vikinger, munke, kampe, dronninger, biskopper, drab og meget mere i de omgivelser, hvor det hele fandt sted.

Efter vi er blevet guidet rundt i byen, skal vi spise frokost på Svogerslev kro. Her er det sådan at maden er indeholdt i prisen og drikkevarerne betaler I selv. Når vi er mætte og forhåbentlig tilfredse, skal vi en tur på Sct. Hans.

Sct. Hans Hospital er Danmarks ældste psykiatriske hospital. Navnet fik hospitalet i midten af 1600 tallet, da Københavns Slots ladegårdsbygninger blev indrettet til et hospital for ”afsindige, pestsyge og andre folk med smitsomme sygdomme.”

1658-1769 havde hospitalet til huse i fugtige og ringe bygninger ved Kalvebod Strand, men flyttede så tilbage til Ladegården. Denne blev ødelagt under Englandskrigene i 1807, af danske kanoner, hvorfor hospitalet blev flyttet til Bistrup Hovedgård udenfor Roskilde.

Hør guiderne fortælle om hvordan behandlings- og plejeforholdene er udviklet gennem tiden. Det er historien om, hvordan sindslidende før i tiden blev ”opbevaret” under kummerlige forhold i i bygninger med ringe plads, dårlig hygiejne og under utilstrækkelig pleje og opsyn. 

 

Praktisk information:

Bussen kører fra Servicegaden i Frederikssund bag Fakta kl. 9:00 og fra Røgerupvej i Skibby kl. 9:30.

Turen koster kr. 375,- pr, person. Der betales i bussen.

Tilmelding senest den 23. april til: