Medlemsblade

Frederikssund Historiske Forening udgiver hvert år 2 medlemsblade. Bladene udgives og sendes til foreningens medlemmer. De indeholder historiske artikler samt information om foreningens kommende arrangementer.

Herunder kan du se læse nogle udvalgte artikler fra de foregående års medlemsblade. God fornøjelse.