Kilden i Færgelunden

Af: Bo Høgsted

I læsende stund er der formentlig en turgænger, en kondiløber, en rytter til hest, en cyklist, en hel skov-børnehave, en skoleklasse som skal lære naturen at kende, et par rådyr – og måske frokost-, bær- og svampenydere m.fl. at finde i Færgelunden ved Jægerspris. Alt udgørende et broget og rigt udendørsliv! Af gode grunde er dette naturskønne område nemlig til stor glæde for kommunens indbyggere samt for-bikørende i alle aldre. Masser af bøgeskov, noget granskov samt diverse krat af varierende træsorter veksler imellem hinanden i et meget bakket terræn – med stejle skrænter eller fladende ud til at være noget sumpet ved stranden til Roskilde Fjord.

Færgelunden har faktisk til alle tider været elsket for dets kvaliteter i form af bakker, skov, strand og fjord, dyreliv og – som ærindet med denne artikel er – noget rigtig godt kildevand!