Generalforsamling 2015

Onsdag den 11. marts 2015 kl. 19:30 på Elværket

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

5. Fremlæggelse af budget for 2015

6. Fastsættelse af kontingent for 2016

7. Indkomne forslag (skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse)

8. Valg af

 • ‚ÄčBestyrelsesmedlemmer:
 • Peter Thinghøj Christiansen er på valg - genopstiller
 • Inge Birthe Jensen er på valg - genopstiller
 • Rasmus Olsen er på valg - genopstiller
 • Verner Larsen er på valg - genopstiller ikke
 • Bestyrelsessuppleanter:
 • Preben Svendsen er på valg - genopstiller
 • Revisor:
 • John Kirkvald er på valg - genopstiller ikke
 • Revisorsuppleant:
 • John Jensen er på valg - genopstiller

9. Eventuelt, herunder planer for det kommende år

Hvis du ikke har netbank, kan kontingentet for 2015 betales ved indgangen til generalforsamlingen. (Spar 40 kr.). Husk at medbringe giroindbetalingskortet.

Efter generalforsamlingen er der gratis kaffebord.

 

På gensyn

Bestyrelsen