Foredrag: Onsdag den 18. januar 2017 kl. 19:30

Carsten Egø Nielsen

Pigerne på Sprogø

Ved siden af Fyret på Sprogø ligger de gule bygninger der tidligere rummede Pigehjemmet på Sprogø. En institution der var en opdragelsesanstalt og kvindefængsel for påståede ”løsagtige kvinder”. Dette er et foredrag om denne lidt mørke side af Danmarks historie.  

Christian Keller, overlæge ved de Keller'ske anstalter, oprettede i 1923 internatet på Sprogø for åndssvage, seksuelt løsagtige kvinder. Internatet eksisterede til 1961. Keller var også initiativtageren til Lov om Adgang til Sterilisation i 1929, Europas første racehygiejniske lov. 

Vi skal høre om baggrunden for anstalten og om nogle af de skæbner, der kom til Sprogø og om baggrunden for oprettelsen af Kvindehjemmet i 1923. Internatet Sprogø var for letlevende Kvinder under Åndsvageforsorgen. En beretning om en tid, hvor “anderledes individer” blev anset for ar være “farlige for samfundet” og derfor skulle isoleres.

Foredragsholder Carsten Egø Nielsen er uddannet historiker fra Odense Universitet, og har siden
2004 beskæftiget sig med lokalhistorien i Vestsjælland med udgangspunkt i den nuværende Slagelse Kommune, hvor Sprogø hører til. 

Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund. Find vej her.

Husk at medbringe kaffe til pausen.

Pris: 30 kr. for medlemmer, 50 kr. for ikke-medlemmer.