Foredrag: Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 19:30

Niels Holland

Krigen til søs 1914-18

Foredragsholderen Niels Holland er født i Århus i 1966 og er bosiddende i Frederikssund. Uddannet skibsfører fra Marstal Navigationsskole og siden læst videre til navigationslærer. 

Niels Holland har siden 2007 været ansat som lektor på Søværnets Officersskole, hvor han underviser i maritime fag. Niels Holland er forfatter til bogen ”Krigen til søs 1914-18”, udgivet i 2017.

Da første verdenskrig brød ud den 28. juli 1914, havde ingen forestillet sig, hvilken grusom og hård krig der lå foran verden de næste 4-5 år. Krigen på land er beskrevet i mange medier, men der er ikke så mange, der kender til krigen til søs.

Foredraget handler om kamphandlingerne på alle have mellem de forskellige krigsførende parter. Det gælder det store slag ved Doggerbanke og de mange tyske bombardementer af britiske kystbyer.

Vi følger von Spees asiatiske eskaders sejlads tværs over Stillehavet og slagene ved Coronel og Falklandsøerne. Dertil kommer den tyske slagkrydser Goebens sejlads tværs gennem Middelhavet forfulgt af britiske slagkrydsere og panserkrydsere.
Særlig stor interesse har selvfølgelig beretningen om det store søslag der fandt sted i dagene 31. maj til 1. juni 1916 i Nordsøen ud for Jyllands vestkyst, hvor den engelske Grand Fleet tørnede sammen med den tyske Hochseeflotte.
Endvidere fortælles om de tyske hjælpekrydseres hærgen, herunder SMS Wolfs over 400 dage lange togt uden kontakt til moderlandet.

Der er en interessant fortælling om SMS Emdens anløb af øen Diego Garcia i Det Indiske Ocean for reparation og proviantering. Øen havde ingen telegraf, men blev bestyret af en brite, der ikke var vidende om, at der var krig. Tyskerne reparerede britens motorbåd og gav ham vin og cigarer, til gengæld modtog de frugt og en levende gris. Da en britisk hjælpekrydser ankom til øen 2 dage efter, at SMS Emden havde forladt øen, kunne briterne godt se det sjove i besøget.

Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund. Find vej her.

Husk at medbringe kaffe til pausen.

Pris: Gratis adgang for medlemmer, 50 kr. for ikke-medlemmer.