Foredrag:

Onsdag den 9. oktober 2019 kl. 19:30

Martin Bork

Fortolkning af gamle retssager

Martin Bork er Ph.d. i historie fra Københavns Universitet og arbejder til daglig i Kulturministeriet. Hans historiske interesseområde er kulturhistorie – især landbefolkningens forhold og verdensforståelse i 1700- og 1800-tallet. Han har skrevet speciale om bønders materielle kultur og afhandling om sociale relationer i et landsogn.

Retssager er en unik og uvurderlig kilde til den almindelige befolknings liv i gamle dage. Gennem retssagerne får vi indblik i de ting, som vedkom det almindelige menneske. Hvad skændtes man om? Hvornår følte man sin ære gået for nær? Hvad sagde man til hinanden? Det er bare nogle af de spørgsmål, vi kan få besvaret gennem retssagerne. Men retssagerne kan fortælle meget mere end det, der står i protokollen. Ved at læse mellem linjerne åbner der sig en meget større mulighed for at forstå det samfund, parterne var en del af.

Foredraget giver en masse eksempler på, hvordan almindelige retssager kan udvides til at fortælle om andre bagvedlæggende forhold, end det som sagen umiddelbart drejede sig om.

Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund. Find vej her.

Husk at medbringe kaffe til pausen.

Pris: Gratis adgang for medlemmer, 50 kr. for ikke-medlemmer.