Foredrag: Onsdag den 20. januar 2016 kl. 19:30

Michael Kræmmer

Hvideslægten i den danske middelalder

Se billeder fra foredraget her

Hvideslægten kaldes sådan, fordi den nedstammer fra den legendariske Skjalm Hvide fra Fjenneslev, der omkring år 1100 var kong Erik Ejegods nære ven og hærfører. Slægten har spillet en meget stor rolle i middelalderens første århundreder, og den var i en periode politisk helt dominerende.
Ærkebiskop Absalons generation af Hvider hjalp Valdemar den Store til magten, og den næste generation stod for gennemførelsen af det meste af Valdemar Sejrs erobringspolitik. I nedgangstiderne efter Valdemar Sejrs død deltes hans sønner og deres efterkommere i stridende lejre, og Hviderne var oftest at finde mellem den siddende konges fjender. Således var de både involveret i drabene på Erik Plovpenning og Erik Klipping. 

Slægten som sådan og nogle af dens mest fremtrædende personer danner rammen om et foredrag. Betydende som slægten var, vil næsten enhver fortæling om dens medlemmer uundgåeligt også blive til et stykke rigshistorie.

 

Aftenens foredragsholder er forfatteren Michael Kræmmer, som bl.a. står bag "Den hvide klan" og "Kongemorderens slægt", bøger som begge relaterer sig til aftenens emne.

Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund. Find vej her.

Husk at medbringe kaffe til pausen.

Pris: 30 kr. for medlemmer, 50 kr. for ikke-medlemmer.