Foredrag: Onsdag den 3. maj 2017 kl. 19:30

Torben Hangaard

Magtmisbrug, mord, sex og pavestolen i 1500-tallets Italien

Tidligere, nu pensioneret sognepræst Torben Hangaard holder foredrag om den forkætrede Borgia-slægt.

Skildringen af Borgia-slægtens storhed og fald er et af de største dramaer i historien. Borgia-paven, Alexander den 6., og hans familie er på én gang omfattet af afsky og beundring, og denne familie har sat sit præg på den historiske udvikling helt frem til i dag.

Historien om Borgia-slægten er spændende som en kriminalhistorie og leverer et indtryk af en meget brutal by i tiden omkring år 1500. Ligeledes gives et indblik i en verden, som er forudsætning for vor egen tilværelse og så forskellig fra vor måde at leve på.

Foredragsholderen, Torben Hangaard, der er en eminent fortæller, har livet igennem beskæftiget sig med romersk historie og har boet i Rom gennem længere tid for at beskæftige sig med renæssancen, herunder Borgia-familiens historie.

Torben Hangaards forfatterskab omfatter 4, snart 5 bøger om Borgia-familien:

  • Borgia – et drama i renæssancens Rom
  • Pavens datter  (fortællingen om Lucrezia Borgia)
  • Fra kardinal til lejesoldat (fortællingen om Cesare Borgia)
  • Den spanske pave (en roman om familiens udfoldelser)
  • Familien i Vatikanet - pave Alexander den 6. og hans børn (udkommer april/maj md. I år)

Foredraget om Borgia-slægten er det sidste foredrag i denne sæson, og det sidste foredrag, hvor medlemmer af Frederikssund Historiske Forening skal betale de hidtidige 30 kr. i entre.

Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund. Find vej her.

Husk at medbringe kaffe til pausen.

Pris: 30 kr. for medlemmer, 50 kr. for ikke-medlemmer.

Bliv medlem af foreningen her.