Fjorden og byen – en fortælling om Bløden

Anne-Marie Jørgensen

Onsdag den 26. april 2023 kl. 19:30 i Elværket

Købstaden Frederikssunds og landsbyen Ude Sundbys beliggenhed ved Roskilde Fjord gav fortidens indbyggere både muligheder og udfordringer, og det gælder også for nutidens indbyggere.

En husejer i midtbyen kommenterede ødelæggelserne ved stormfloden i december 1921 med følgende bemærkning: ”De gamle vidste jo godt, at de ikke skulle bygge huse med kældre”. 

Fotoet viser gartner Jensens villa, Ny Sølyst, beliggende Bruhnsvej/Nygade. Villaen er senere revet ned, og i dag ligger der en Nettoforretning ved rundkørslen, som heller ikke var der i 1921.

Akivleder ved Frederikssund Lokalhistoriske Arkiver, cand. mag. Anne-Marie Jørgensen, fortæller historien om inddæmningen af Bløden, udnyttelsen af arealet mellem Frederikssund og Kalvøen og små og store oversvømmelser. 

Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund. Find vej her.

Husk at medbringe kaffe til pausen.

Pris: Gratis adgang for medlemmer, 50 kr. for ikke-medlemmer.