På byvandring i Frederikssund

Peter Thinghøj Christiansen

Onsdag den 5. maj 2021 kl. 19.30 i Elværket

Vigtigt: 

På grund af Covid-19 er der bestemte regler der skal overholdes, bl.a. afstandskravet, som samtidigt gør, at der maksimalt må være 70 siddende tilhørere i Elværket. Derfor er det først-til-mølle princippet som gælder. Når vi er 70 deltagere, så lukkes der for yderligere adgang. Der er opsat håndspritdispensere ved indgangen til alle rum i Elværket. 

På byvandring i Frederikssund i årene 1900 til ca. 1940.

Foredraget vil blive rigt illustreret med mange postkort fra tiden, så det er ikke alene en fortælling om Frederikssund, men en rigtig virtuel byvandring som Peter Thinghøj Christiansen vil være turleder for.

En byvandring i Frederikssund skal starte ved vandet. Vandet og det at kunne bringe varer sikkert i land, var grunden til at byen blev grundlagt. Købmændene startede byggeriet nær vandet, og gaden, som blev længere gennem årene, blev til Havnegade.

Da byen i 1809 blev købstad blev der på Torvet bygget Domhus med arrest. Byen bredte sig langs vandet. Og med nye gader som Lundevej, blev bykernen tættere befolket.
Den store vig blev afvandet, Kalvøen blev landfast, og nye store områder blev bebygget, og byen fik togforbindelse med København. Store virksomheder trak folk og handel til byen. Roskildevej fik store ejendomme, og de mange alleer blev tilbygget.

Den lille by ved vandet blev langsomt en storby.